Với kinh nghiệm chuyên sâu và sự am hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh, hệ thống pháp luật cũng như thông lệ quốc tế, các chuyên gia tư vấn của chúng tôi cam kết mang đến các giải pháp tối ưu và những ý kiến tư vấn có tính thực tiễn cao nhằm hỗ trợ các đối tác đạt được các mục tiêu chiến lược cũng như tối ưu hóa hoạt động đầu tư trong môi trường kinh doanh đầy thử thách, đối với lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư gián tiếp, v…v...

Lĩnh vực chuyên môn:

  • Nghiên cứu thị trường
  • Thị trường và Chiến lược phân phối
  • Thành lập Doanh nghiệp & Dự án đầu tư
  • Các dự án Đầu tư Chiến lược
  • Tái cơ cấu Doanh nghiệp
  • Tư vấn Quản lý
  • Quản lý Dự án Đầu tư
  • Liên doanh và Hợp tác Chiến lược
  • Cổ phần hóa, Sáp nhập và Chuyển nhượng
  • Các lĩnh vực khác

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi được thực hiện đối với các lĩnh vực như An ninh & Quốc phòng; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Cung cấp nước và Xử lý nước thải; Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên; Nông nghiệp; Khai khoáng và Năng lượng; Đầu tư Hạ tầng; Bất động sản; Khách sạn; Công nghiệp Sản xuất; Công nghiệp Thực phẩm và Đồ uống; Thương mại; Nhượng quyền Kinh doanh;