Với triết lý kinh doanh luôn hướng tới và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, Quỹ thiện nguyện NDTC (NDTC Foundation) đã được lập để thực hiện các dự án thiện nguyện và phục vụ cộng đồng do NDTC.Companies tài trợ.

Những hoạt động thiện nguyện đã gắn bó cùng NDTC từ ngày thành lập và trong suốt quá trình phát triển của Công ty, thông qua những hoạt động trao tặng quần áo ấm, dụng cụ học tập cũng như việc tài trợ xây dựng các lớp học, điểm trường và thư viện cho trẻ em tại những địa bàn hiểm trở vùng sâu vùng xa.

Xin kích vào để theo dõi thêm chi tiết về các dự án của Quỹ thiện nguyện NDTC trên trang Facebook Fanpage của chúng tôi.