Trụ sở chính:Tầng 1, Trung tâm Thương mại Quốc tế, 17 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Tel: (+84.4) 3938 8628 - 3938 8629

Fax: (+84.4) 3938 8627

Email: headoffice@ndtcgroup.com.vn

Website: www.ndtcgroup.com.vn