Với bề dày gần 15 năm kinh nghiệm, các thành viên của công ty và cùng đội ngũ cộng sự đã cung cấp dịch vụ cho các đối tác trong đó có hơn 20 công ty trong danh sách Fortune 500 Global, các công ty hàng đầu của khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á, các tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, các cơ quan của chính phủ và các tổ chức quốc tế, dưới đây là một số trong các tổ chức nói trên:

 • AES
 • APB (Heineken &Tiger)
 • AME International
 • AVL List
 • BooYoung
 • Boise State University
 • Bouygues Construction
 • British Telecom
 • Coca-Cola
 • Central Group
 • Ciputra
 • Daewoo
 • Dresser Industries
 • Diethelm
 • Deloitte
 • Emco Maier
 • EVN
 • Forbes & Manhattan
 • Ferro
 • Ford
 • Frequentis
 • Hanoi Telecom
 • Itochu
 • ICI Paints (AkzoNobel)
 • Intertec Group
 • Luks Group
 • Keppel Land
 • Kotobuki Holdings
 • LG Electronics
 • MCE Voest
 • P&G
 • Pico Group
 • Philips
 • Raffles Education Corporation
 • Russian Helicopters
 • Rosenbauer International
 • Zarubezhneft
 • Tan Tao Group
 • Tohoku Electrics
 • Yahoo !
 • VinaTakaoka
 • Vinci Group
 • VinaShiroki
 • Vietnam Airlines
 • Tan Tao Group
 • VinaChem
 • VinaSteel
 • Vinaconex
 • etc.